U bent hier

Koopkracht in gevaar

vrijdag 25 maart 2016

De regering probeert ons te doen geloven dat dankzij de taxshift de koopkracht stijgt, maar het tegendeel is waar. Door de taxshift zijn de nettolonen wel licht gestegen maar dat voordeel wordt tenietgedaan door andere maatregelen. Uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie blijkt dan ook dat het leven in België in maart 2016 2,24 procent duurder was dan een jaar geleden.

De koopkracht is afhankelijk van je loon, maar ook van de factuur van allerlei essentiële voorzieningen en goederen. En met beide gaat het niet goed.

Indexsprong

Als je een hoger nettobedrag op je loonbrief hebt staan, is dit een gevolg van enkele fiscale maatregelen in het kader van de zogenaamde taxshift van de regering-Michel. In vergelijking met vroeger valt een groter deel van je loon binnen een lagere belastingschijf, waardoor je voor dat deeltje minder belasting betaalt.

Tegelijkertijd heeft de regering echter een loonblokkering opgelegd én een indexsprong. De indexsprong is onrechtvaardig omdat onze koopkracht beschermd moet worden als de prijzen omhoog gaan. Ook de loonnorm die de lonen blokkeert is onrechtvaardig. De loononderhandelingen moeten vrij zijn, zodat we kunnen praten over een eerlijke verdeling van de rijkdom die we samen produceren met ons werk.

Het leven wordt duurder

Daarnaast wordt onze koopkracht aangetast door belangrijke prijsverhogingen. Uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat het leven in België in maart 2016 2,24 procent duurder was dan een jaar geleden. De inflatie in België blijft stijgen terwijl ze in de rest van de eurozone de daalt. Deze stijging is vooral te wijten aan regeringsmaatregelen zoals de Vlaamse Turteltaks, de federale btw verhoging op elektriciteit en de Vlaamse verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogere studies.

Wat ben je met dat hogere nettoloon als je meer moet betalen voor energie, onderwijs, watervoorziening, openbaar vervoer, gezondheidszorg, hospitalisatieverzekering,…? Goede collectieve voorzieningen, die toegankelijk zijn voor iedereen, vormen dan ook een belangrijk element van onze koopkracht.

Sociaal overleg

Om onze koopkracht verder te verdedigen, neemt het ABVV deel aan het sociaal overleg. Op verschillende niveaus sluiten de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers akkoorden, samen met de politieke wereld. Koopkracht blijft daarbij een essentieel thema.

Ga voor meer koopkracht in je bedrijf