U bent hier

Het is zover: sociale verkiezingen van 9 tot 22 mei

woensdag 4 mei 2016

Het is nu zover: tussen 9 en 22 mei worden, al naargelang de kalender in elk bedrijf, de sociale verkiezingen verkiezingen georganiseerd. We zetten hier nog even op een rij hoe dat juist verloopt.  

Eerst en vooral moeten de lokalen voor de verkiezingen door de werkgever ter beschikking worden gesteld. Er moet voor gezorgd worden dat men in het geheim kan stemmen. In de oproepingsbrief staat vermeld in welk stembureau de kiezer moet stemmen.

Goed om te weten: Als er werknemers zijn die op de verkiezingsdag niet werken, moet de werkgever de verplaatsingskosten van thuis naar het stembureau vergoeden.

Het verloop van de stemming

Elke stemgerechtigde die op de kiezerslijst staat moet de mogelijkheid krijgen om te stemmen. De leden van het stembureau kunnen het stemrecht van de kiezers niet betwisten. Alleen de inschrijving op de kiezerslijst is van tel. Men mag een kiezer bijvoorbeeld niet verbieden om te stemmen omdat hij zijn identiteitskaart of zijn oproepingsbrief niet bij heeft.

De voorzitter van het stembureau geeft aan de kiezer één of meer stembrieven. Wanneer de kiezer zijn stem heeft uitgebracht in het stemhokje deponeert hij zijn geplooide stembrief in de stembus. Als de kiezer dat niet op die manier doet, of als hij zijn stembrief beschadigt, kan de voorzitter de brief ongeldig maken, maar hij moet wel een nieuwe brief geven.

Kiezers die fysiek niet in staat zijn alleen in het stemhokje plaats te nemen kunnen de toestemming krijgen van de voorzitter om zich te laten vergezellen.

Kiescollege's

De kiezer mag alleen stemmen voor zijn kiescollege. Arbeiders kiezen voor het college van de arbeiders, bedienden voor bedienden. Er is wel één uitzondering. Als er een gemengd kiescollege is krijgt de kiezer twee stembrieven, één met de kandidaten bij de arbeiders, één met de kandidaten bij de bedienden. De kiezer kan dan twee keer stemmen.

Een geldige stem

Het is niet mogelijk om per volmacht te stemmen, maar in sommige gevallen kan er wel per brief gestemd worden, bij langdurige ziekte bijvoorbeeld. De stembrief moet dan niet noodzakelijk met de post worden verstuurd. Hij kan op om het even welke manier aan de voorzitter van het stembureau worden bezorgd. Als het maar gebeurt voor het einde van de stemverrichtingen.

Let erop dat je geldig stemt: dat doe je door ofwel een lijststem uit te brengen (het bolletje bovenaan lijst 2) ofwel een voorkeurstem te geven aan één of meer kandidaten van lijst 2. Wat je niet mag doen is voor meerdere lijsten stemmen, dan is je stem ongeldig.