U bent hier

Het ABVV is eveneens op zoek naar vrouwelijke kandidaten

dinsdag 19 januari 2016

In mei 2016 zijn er in ons land sociale verkiezingen. Op dit moment maken we mensen warm om morgen onze afgevaardigden te worden. Maar laat het duidelijk zijn, als we het hebben over afgevaardigden bedoelen we ook vrouwelijke afgevaardigden.

Vrouwen en mannen zijn gelijk en dus willen we dat beiden even sterk aanwezig zijn in onze vakbondsdelegaties. Iets meer dan de helft van de Belgische bevolking is vrouw en 46% van de ABVV-leden zijn vrouwen. Het is van essentieel belang dat ook vrouwen hun stem laten horen !

Bovendien kunnen de vrouwen dankzij hun ervaring en competenties heel wat betekenen voor de vakbondswereld… Gemengde overlegorganen vormen ongetwijfeld een meerwaarde.

Ook de vrouw heeft haar plaats in het ABVV

Vrouwen kunnen in bepaalde dossiers een andere benadering en inzichten toevoegen:

  • De loonkloof tussen mannen en vrouwen
  • Het aantal deeltijdse contracten om te buigen tot fulltime contracten
  • De mogelijkheid om bv. de vrije dagen van een 4/5de tijdskrediet op te nemen tijdens schoolvakanties.
  • De goedkeuring van reglementen inzake kinderopvang.
  • Het inrichten van een lokaal voor borstvoeding.

Zijn dit dossiers die je boeien? Komen je collega’s naar jou met hun verhaal? Heb je zin om je in te zetten voor en met hen? Kan je het ook goed uitleggen? Vind je dat vrouwen en mannen niet gelijkwaardig behandeld worden in je onderneming? Neem contact op met de syndicale ploeg in je bedrijf of met je plaatselijke afdeling van de AC.

Vrouwelijke afgevaardigden getuigen

Caroline (farmaceutische sector)

'Ik ben in de eerste plaats afgevaardigde geworden omdat ik vond dat ik ook recht op spreken had. Een goeie afgevaardigde is volgens mij iemand die opkomt voor diegenen die zich niet kunnen verdedigen. Toch moet hierbij niet het individu maar wel het hogere doel centraal staan'.

Karina (farmaceutische sector)

'De reden waarom ik destijds afgevaardigde werd, is dat ik niet om mijn mond ben gevallen en rechtdoorzee ben. De collega’s zeiden me dat ze iemand zoals ik nodig hadden en ze hebben zich niet vergist. Als afgevaardigde voel ik me als een vis in het water'.

Download het pamflet “De plaats van een vrouw is in haar vakbond ABVV”