U bent hier

Geen citroenloopbanen maar werkbaar werk

dinsdag 23 februari 2016

Alsmaar flexibeler en langer werken is momenteel de norm. Met een toename van stress, burn-out en fysieke aandoeningen tot gevolg. Het zijn typische symptomen van de zogenaamde ‘citroenloopbaan’, waarbij werknemers als een citroen worden uitgeperst. De Algemene Centrale ABVV zet daar werkbaar werk tegenover: kwaliteitsvol werk gedurende de hele loopbaan zodat werknemers meer plezier hebben in hun job en gezond en gemotiveerd blijven. Een thema dat we deze maand extra in de verf zetten.

Uit een onderzoek van het Sociaal secretariaat Securex blijkt dat 64 procent van de Belgische werknemers lijdt aan stress, en dat is 18,5 procent meer dan in 2010. Bijna 10 procent van de ondervraagden werd al geconfronteerd met een burn-out, en alle werknemers verklaarden dat de werklast de voorbije jaren sterk was gestegen.

Werkdruk

Een ABVV online-enquête bij bijna 5000 werknemers (in 2014) leert dan weer dat het arbeidsritme steeds meer ontsnapt aan de controle van de werknemers: 2/3de kan zijn werkdruk niet aanpassen zelfs niet in geval van psychische of fysieke moeilijkheden, en vaak kan zelfs de directe verantwoordelijke daar niets aan veranderen. Ruim 40 procent van de bevraagden oordeelde dat er dringend bijkomende aanwervingen nodig zijn in zijn/haar bedrijf en dat de organisatie van het werk grondig moet worden herzien.

Langdurig ziek

En dan is er nog het aantal invaliden: 56.867 werknemers waren in 2014 langer dan een jaar ziek. Een stijging met meer dan 100 procent ten aanzien van 2005. Bij vrouwen gaat het zelfs om een stijging van 134 procent! De gemiddelde leeftijd waarop werknemers in de invaliditeit terechtkomen bedraagt 45 jaar. Het RIZIV wijst de hogere arbeidsbelasting “waarbij 50 plussers na een relatief kort maar intense carrière zijn uitgeblust” aan als één van de oorzaken.

Waardevolle overheidsinitiatieven om hier iets aan te verhelpen zien we voorlopig niet, integendeel: De regering Michel heeft de voorwaarden voor brug- en vervroegd pensioen en het tijdskrediet voor oudere werknemers danig verstrengd. De controle op de beschikbaarheid van oudere werklozen werd verstrengd en de pensioenleeftijd gaat naar 67 jaar vanaf 2030.

De Algemene Centrale ABVV heeft van werkbaar werk een prioriteit gemaakt. Samen met onze vertegenwoordigers zetten we dan ook alles in op aangepaste werkomstandigheden in de bedrijven en werkbaar werk tijdens de hele loopbaan.

Lees ook: Heb jij werkbaar werk?