U bent hier

Ga voor meer koopkracht in je bedrijf

vrijdag 25 maart 2016

Het lijkt alsof overleg rond koopkracht ver staat van de realiteit in jouw bedrijf. Maar dat is niet zo. Je kan toezien op de uitvoering van afspraken rond lonen, informatie opvragen over de financiën van je onderneming én meer.

Het ABVV duidt vertegenwoordigers aan in alle overlegorganen en die vertegenwoordigers verdedigen de standpunten die we samen vastleggen. Als je syndicaal actief bent, neem jij ook deel aan dat overleg en laat ook jij je stem horen.

Daarnaast kan jij in de Ondernemingsraad onder meer informatie opvragen over het presteren van je onderneming, over de groep waar je onderneming deel van uitmaakt en over de sector waarin je onderneming actief is. Zo weet je welke rijkdom jullie produceren met je werk en weet je ook wat jouw bedrijf allemaal doet met die rijkdom. Die informatie kan je gebruiken om onze eisen i.v.m. koopkracht te staven.

Je kan ook toezien op de uitvoering van allerlei afspraken over lonen en arbeidsomstandigheden. Krijg je het juiste loon? Word je loon op tijd betaald? Worden de overuren correct betaald? Krijg je alle premies waar je recht op hebt? Zo kan je de koopkracht mee bewaken.

Indien je een mandaat hebt in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, dan ben je niet onmiddellijk bevoegd voor het thema koopkracht. Het maakt echter niet uit welk mandaat je hebt, als je syndicaal actief bent, dan kan je deelnemen aan de besluitvorming binnen het ABVV. Dan kan je mee praten over onze standpunten over koopkracht en over andere thema’s.

Onze delegees aan het woord

Ann - Schoonmaaksector

"Koopkracht is erg belangrijk in onze sector. We zetten vooral in op A.R.A.B vergoeding die werknemers krijgen omdat ze geen bedrijfsvoorzieningen zoals sanitair of refter ter beschikking hebben. We pleiten minder voor maaltijdcheques omdat je daar zelf ook een bijdrage voor moet leveren. Als we collega's op hun werven bezoeken gaan we ook telkens na of de lonen volledig in orde zijn, of iedereen volgens de juiste categorie betaald wordt bijvoorbeeld".

Stefan - Papierverwerking

"Hier op het bedrijf proberen wij om tijdens de CAO onderhandelingen het onderste uit de kan te halen en bijvoorbeeld bruto loonsopslag te krijgen of betere voordelen zoals hospitalisatieverzekering of verhoging van de maaltijdcheques. Maar we willen de werknemers ook overtuigen op het ABVV te stemmen en zo mee te strijden tegen de aanvallen op onze koopkracht, zoals BTW verhoging op elektriciteit of de indexsprong. Wij van het ABVV zijn daar niet mee akkoord, en onze vertegenwoordigers op de hoogste niveaus in de vakbond verdedigen onze index tegen de werkgevers en de regering".