U bent hier

De occulte beschermingsperiode is begonnen

vrijdag 8 januari 2016

We naderen de periode X-30 van de occulte beschermingsperiode. Dit betekent dat de kandidaten-afgevaardigden vanaf deze datum worden beschermd tegen ontslag.

De bescherming van de kandidaten bij de sociale verkiezingen begint 30 dagen vóór de dag waarop de verkiezingsdatum wordt aangeplakt (X – 30), m.a.w. 120 dagen vóór de verkiezingsdag.

Op dat moment zijn er nog geen kandidaten, want de kandidaturen worden pas later ingediend, namelijk op X + 35.

Men wil hiermee vermijden dat een werkgever een werknemer ontslaat op het ogenblik dat hij een vermoeden heeft dat die werknemer kandidaat zal zijn (dus ontslag vóór de officiële kandidatuur). Men noemt dit de verborgen of occulte beschermingsperiode.