U bent hier

Als delegee werk je aan een veilig bedrijf

dinsdag 19 april 2016

Als delegee kan jij je bedrijf mee gezonder en veiliger maken. Neem je rol op als vertegenwoordiger van je collega’s en bespreek mogelijke maatregelen die zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Meer tips over wat je zoal kan doen krijg je hieronder. 

Veiligheid en gezondheid is hét hoofdthema van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Maar ook de Ondernemingsraad komt soms in aanraking met het thema, doordat ze advies moet geven over de arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaarden, die beide een invloed hebben op veilige en gezonde werkomstandigheden. Bovendien moet de OR ook toezien op de toepassing van de sociale wetgeving en moet ze wijzigingen aan het arbeidsreglement goedkeuren. Op die manier kan ze ook waken over de veiligheid en gezondheid in het bedrijf.

Waar kan je zoal op inzetten als delegee? 

in de Ondernemingsraad

• een voldoende en aangepaste personeelsbezetting
• een correct gebruik van interimarbeid
• het respecteren van de arbeidsduur en verplichte rustpauzes

in het CPBW (zie ook de brochure 'ABC van het CPBW')

• de meest veilige arbeidsmiddelen
• de meest gepaste collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
• meer tijd en middelen voor veiligheidsopleidingen
• betere opvolging van de gezondheid van de werknemers, in het bijzonder de gevolgen van het werk op de gezondheid

Onze delegees vertellen: 

Johan - Industriële reiniging, Kempen

"De voorbije jaren stond veiligheid centraal. We hebben gezorgd dat er opleidingen gegeven worden voor de verschillende voertuigen zoals spuitwagens en zuigwagens. We verkregen ook beter en gespecialiseerder materiaal. Het is toch essentieel dat iedereen weet hoe hij zijn job veilig kan uitvoeren, wat de regels zijn. Ik ben dan ook blij dat we veel vooruitgang geboekt hebben de laatste vier jaar."

Piet - Bouwsector, Limburg 

"We volgen de veiligheid echt op de voet. Er is een nieuw verkeersplan in werking getreden voor vrachtwagens en heftrucks, de bascule voor de weegbrug is vernieuwd, er zijn nieuwe markeringen aangebracht op de straten en in de hallen, duidelijke lijnen waar je wel en niet mag komen. Allemaal mede dankzij tussenkomst van de vakbond, en we blijven dit allemaal heel goed in de gaten houden."

Dirk - Groothandelaars- verdelers in geneesmiddelen, Oost-Vlaanderen

"Gezondheid en veiligheid op de baan staan bij ons centraal. Door tussenkomst van de vakbond hebben de chauffeurs al airco en ergonomische kusssens verkregen. Nu zetten we in op winterbanden. We vragen ook dat camionettes worden aangepast aan de zuurstofflessen die we moeten laden en lossen en die wel tot 40 kg wegen."