U bent hier

15 tot 28 maart: Deadline indienen kandidatenlijsten

woensdag 2 maart 2016

De deadline om de kandidatenlijsten in te dienen komt er stilaan aan. Tussen 15 en 28 maart (dag X + 35) is het zover. Bij je afdeling kan je altijd nog terecht voor hulp bij het indienen van de lijsten. Wij zetten hier enkele nieuwigheden op een rijtje.

Voor het indienen van de kandidatenlijsten moeten er nieuwe modelformulieren gebruikt worden. Je kan die downloaden op de website van de FOD werkgelegenheid. Je moet het bestand eerst opslaan op je computer voordat je het kan bewerken.
Het is belangrijk om alles correct in te vullen. De lijsten mogen niet meer kandidaten tellen dan dat er mandaten toe te kennen zijn. De lijsten moeten ook zo representatief mogelijk worden samengesteld. Het ABVV vindt dat een goede syndicale werking maar mogelijk is als alle groepen in een onderneming proportioneel vertegenwoordigd zijn: vrouwen, jongeren, werknemers uit specifieke afdelingen.


Let er op dat alle kandidaten op je lijst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden die je in ons eerder artikel terugvindt.  Nieuw hierbij is dat iemand die vertrouwenspersoon is in het kader van de wetgeving rond psychosociale risico’s op het werk, geen kandidaat kan zijn. Vertrouwenspersonen die toch kandidaat willen zijn moeten ontslag nemen tegen de dag van de verkiezingen, maar we raden aan om dat al voor de kandidatuurstelling te doen.


Moet de lijst aangepast worden na een klacht, of moet er een kandidaat vervangen worden dan moeten daar ook nieuwe modelformulieren voor gebruikt worden, die je op dezelfde link terugvindt.
De vakbonden kunnen deze keer kiezen of ze de lijsten afgeven of per post opsturen, of dat ze deze elektronisch verzenden naar de FOD Werkgelegenheid. Het ABVV heeft ervoor gekozen de kandidatenlijsten af te geven of te versturen via de post.

De opeenvolgende stappen in de sociale verkiezingen kan je steeds consulteren in onze verkiezingskalender


Meer info over de kandidatenlijsten je in onze brochure sociale verkiezingen 2016.